ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΑ, που βρίσκεται στον χώρο του συνεργείου επισκευής οχημάτων της Κεντρικής υπηρεσίας του ΕΚΑΒ.

Ο εξοπλισμός αποτελείται από τα εξής μέρη:
1. Αεροσυμπιεστής LT75 Atlas Copco S/N AIW045084 (τεμ.1) .
2. Αεροσυμπιεστής LE11 Atlas CopCo S/N AIW048463 (τεμ.1).
3. Αεροσυμπιεστής LΕ11 Atlas CopCo S/N AIW045989 (τεμ.1).
4. Ξηραντής αέρα FD30 Atlas Copco S/N AIQ550022 (τεμ.1).
5. Εναλλάκτης (intercooler) TD08 Atlas Copco ARA 12 (τεμ.1).
Δοχείο πίεσης Kgr 1000/12bar Tanggas KARDITSA S/N 160 (τεμ.1).
Αριθμός Εντολής 18/17-02-2017
ΑΔΑ Ω27ΞΟΡ1Π-Χ6Σ
ΑΔΑΜ 17REQ005812964
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear