ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ18/26-4-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ18/26-4-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ18/26-4-17) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-04-2017
Αριθμός Διακήρυξης Γ18/26-4-17/2017
ΑΔΑ ΨΑΟ2ΟΡ1Π-Σ13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear