Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Νεογνικός φορητός επαναφορτιζόμενος αναπνευστήρας 1 τεμ
2. Παλμικά οξύμετρα δακτύλου 100 τεμ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-11-2016
Αριθμός Διακήρυξης 36/2/2016
ΑΔΑ Ψ9Τ8ΟΡ1Π-ΞΩΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-12-2016 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear