Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης για το ΕΚΑΒ Δράμας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης για το ΕΚΑΒ Δράμας

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης για τα ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ Δράμας
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-11-2016
Αριθμός Διακήρυξης 05/2016
ΑΔΑ 6ΩΘΨΟΡ1Π-ΙΞΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-12-2016 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear