ΠΡΕΣ ΓΙΑ HYTERA ΤΜ- 610 SM11R1 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΕΣ ΓΙΑ HYTERA ΤΜ- 610 SM11R1

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΕΣ ΓΙΑ HYTERA ΤΜ- 610 SM11R1
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 4ΗΛ/13-02-2019/2019
ΑΔΑ Ψ9ΤΡΟΡ1Π-0ΗΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear