ΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤA ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑTA, ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΦΑΞ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤA ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑTA, ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΦΑΞ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΥΜΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤA ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑTA, ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΦΑΞ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 126/25-05-2020
ΑΔΑ Ψ0Ω7ΟΡ1Π-8Τ9
ΑΔΑΜ 20PROC007034468
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear