ΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΡΟΔΟΥ, ΣΥΡΟΥ)
Αριθμός Εντολής 38/19-03-2020
ΑΔΑ 6ΚΒΨΟΡ1Π-Ο5Θ
ΑΔΑΜ 20PROC006469712
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear