Πολυθρόνες Τροχήλατες Γραφείων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πολυθρόνες Τροχήλατες Γραφείων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Πολυθρόνες Τροχήλατες Γραφείων
Τεμάχια 10
Αριθμός Εντολής 26/19-03-2020
ΑΔΑ ΨΗΛ6ΟΡ1Π-ΙΧΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear