ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΕBER ART 653/A – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΕBER ART 653/A

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΕBER ART 653/A
Αριθμός Εντολής 192/28-09-2018
ΑΔΑ ΩΡΝ0ΟΡ1Π-Α2Ξ
ΑΔΑΜ 18PROC003915931
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear