ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΠΟΤΑΣ – ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΠΟΤΑΣ – ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΠΟΤΑΣ - ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19
Αριθμός Εντολής Ν48/11-11-2020
ΑΔΑ Ψ6ΥΟΟΡ1Π-1ΝΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear