Ποδονάρια Κνήμης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ποδονάρια Κνήμης

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ποδονάρια Κνήμης 5.000 τεμάχια
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.000,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 19/12-03-2021
ΑΔΑ 6ΟΘ6ΟΡ1Π-ΗΨΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear