ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ
Αριθμός Εντολής Ν16/29-03-2021
ΑΔΑ 6Ζ7ΚΟΡ1Π-ΖΑ5
ΑΔΑΜ 21REQ008382979
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear