Ποδιές Χειρουργείου Αδιάβροχες μη Αποστειρωμένες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ποδιές Χειρουργείου Αδιάβροχες μη Αποστειρωμένες

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΟΔΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3.000(τεμάχια)
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 5.100,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 9/22-02-2021
ΑΔΑ Ψ4ΥΤΟΡ1Π-39Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear