Ποδιές Χειρουργείου Αδιάβροχες μη Αποστειρωμένες – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ποδιές Χειρουργείου Αδιάβροχες μη Αποστειρωμένες

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Ποδιές Χειρουργείου Αδιάβροχες μη Αποστειρωμένες
5.000 τεμάχια, εκτιμώμενης αξίας 5.000,00€ χωρίς ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 94/16-09-2021
ΑΔΑ ΩΧΟ0ΟΡ1Π-Χ1Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-10-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear