ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 1580/01-06-2018
ΑΔΑ ΩΤΨΙΟΡ1Π-Ξ4Ω
ΑΔΑΜ 18PROC003192241
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear