ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 527/24-04-2019
ΑΔΑ 6ΨΡ2ΟΡ1Π-ΦΝΠ
ΑΔΑΜ 19PROC004863736
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear