ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟY ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟY ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟY ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 1189/26-05-2017
ΑΔΑ 7Γ22ΟΡ1Π-Χ7Ζ
ΑΔΑΜ 17PROC006246143
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear