ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 1581/01-06-2018
ΑΔΑ 7ΜΚΖΟΡ1Π-Ρ37
ΑΔΑΜ 18PROC003192468
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear