ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΟΛΑΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΟΛΑΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΟΛΑΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 1582/01-06-2018
ΑΔΑ ΩΩΦ2ΟΡ1Π-Θ1Ζ
ΑΔΑΜ 18PROC003193016
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear