ΠΛΥΣΙΜΟ ΔΕΚΑ (10) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΥΣΙΜΟ ΔΕΚΑ (10) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΛΥΣΙΜΟ ΔΕΚΑ (10) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ57/11-07-2023
ΑΔΑ 68Ρ0ΟΡ1Π-ΙΜΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-07-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear