ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛ/ΔΑΣ-ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛ/ΔΑΣ-ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛ/ΔΑΣ-ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ.
Αριθμός Εντολής Α04/28-01-2020
ΑΔΑ ΨΛΕΤΟΡ1Π-ΙΚΓ
ΑΔΑΜ 20PROC006423188
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear