ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5177/2017
ΑΔΑ ΩΔΛ2ΟΡ1Π-ΔΔΤ
ΑΔΑΜ 17PROC002232781
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-12-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear