ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 2919/10-10-2018
ΑΔΑ 6ΕΦΙΟΡ1Π-7Α7
ΑΔΑΜ 18PROC003816572
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear