ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 14/20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 14/20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-08-2020
Αριθμός Διακήρυξης 14/2020
ΑΔΑ 6ΡΞ6ΟΡ1Π-Ψ53
ΑΔΑΜ 20PROC007223123
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-09-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear