ΠΛΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός Εντολής 02Λ/10-01-2019/10-01-2019
ΑΔΑ 9Ω5ΧΟΡ1Π-7ΚΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear