ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt και 2lt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt και 2lt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΕΙΟ
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt και 2lt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΟΜΕΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Η03/21-10-2020
ΑΔΑ ΩΞΠΝΟΡ1Π-5ΨΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2020
Bear