ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt και 2lt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt και 2lt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt και 2lt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Ν10/14-01-2020
ΑΔΑ Ψ01ΓΟΡ1Π-6Υ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear