ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt και 2lt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt και 2lt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt και 2lt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Ν39/20-10-2020
ΑΔΑ ΩΗΩΕΟΡ1Π-Φ5Τ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear