ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 67/19/21-10-2019
ΑΔΑ Ω8ΛΠΟΡ1Π-Α9Σ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear