ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Αριθμός Εντολής 72/15-07-2019
ΑΔΑ ΩΡ6ΑΟΡ1Π-8ΣΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear