ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΝΣΟΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Αριθμός Εντολής 39/17-03-2017
ΑΔΑ ΨΤΛΗΟΡ1Π-8ΝΤ
ΑΔΑΜ 17PROC006163853
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear