ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2.000 L
Αριθμός Εντολής 63/05-03-2018
ΑΔΑ ΩΖΔΞΟΡ1Π-ΛΚ6
ΑΔΑΜ 18PROC002782688
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear