ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 14812/2018
ΑΔΑ 60ΖΩΟΡ1Π-ΡΒΜ
ΑΔΑΜ 18PROC004031346
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-12-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear