ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 2234/2019
ΑΔΑ 60ΘΘΟΡ1Π-Β0Τ
ΑΔΑΜ 19PROC004466343
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-02-2019 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear