ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2424/2018
ΑΔΑ Ω3Θ4ΟΡ1Π-2ΩΚ
ΑΔΑΜ 18PROC002720796
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear