ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 324/14-07-2017
ΑΔΑ ΨΩ4ΨΟΡ1Π-Α7Α
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear