ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8ΕΤΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ WEINMANN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8ΕΤΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ WEINMANN

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 8ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ WEINMANN ΜΕ S/N: 12657,13221 & 13226, ΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΖΟΥΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ:

Α1. SERVICE SET MED.ST 8Y
A2. PCB MEDUMAT ST.

B. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 3 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ
Αριθμός Εντολής 46/01-03-2021
ΑΔΑ ΩΧΠ6ΟΡ1Π-1ΘΑ
ΑΔΑΜ 21PROC008278343
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear