ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8ΕΤΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ WEINMANN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8ΕΤΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ WEINMANN

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) SERVICE SET MED.ST 8Y 3τεμ.
2) PCB MEDUMAT ST. 3τεμ.
3) ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 3 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ
Αριθμός Εντολής 49/17-03-2021
ΑΔΑ ΨΡΤΘΟΡ1Π-Ι2Β
ΑΔΑΜ 21PROC008359909
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear