ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η/Υ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η/Υ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ - ΠΟΝΤΙΚΙΑ - ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - Ethernet Switch 5 Θυρών
Αριθμός Εντολής 130/31-07-2017
ΑΔΑ Ω40ΚΟΡ1Π-ΟΒΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear