ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής Τ01/03-02-2021
ΑΔΑ 6ΥΡΤΟΡ1Π-ΠΟΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear