ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 6ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 6ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής Τ01/08-01-2020
ΑΔΑ Ω6Ν5ΟΡ1Π-1Η4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear