ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Τ84 /21-09-2022
ΑΔΑ 65ΚΣΟΡ1Π-ΕΛ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear