ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΟΛΙΑΝΩΝ, AΡΤΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΜΥΘΙΑΣ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΑΒ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΟΛΙΑΝΩΝ, AΡΤΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΜΥΘΙΑΣ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΑΒ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΟΛΙΑΝΩΝ, AΡΤΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΜΥΘΙΑΣ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ.
Αριθμός Εντολής Τ13/02-03-2021
ΑΔΑ 996ΛΟΡ1Π-6ΑΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear