ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής Τ01/10-01-2022
ΑΔΑ ΨΑ01ΟΡ1Π-705
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-02-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear