ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ-1003 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ-1003 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – ΧΕΠ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΗΗ-1003 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ - ΧΕΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4057/2017
ΑΔΑ Ω6Δ7ΟΡ1Π-79Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-09-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear