ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Εντολής 67Τ/27-03-2017
ΑΔΑ 60ΒΙΟΡ1Π-55Τ
ΑΔΑΜ 17PROC006084052
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear