ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι.Χ. ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 66Τ/27-03-2017
ΑΔΑ 6Β2ΥΟΡ1Π-Ψ0Χ
ΑΔΑΜ 17PROC006083969
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear