Παροχή υπηρεσιών στα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παροχή υπηρεσιών στα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών στα ασθ/ρα οχήματα του τομέα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 76Τ/21-06-2019/2019
ΑΔΑ 6Ν89ΟΡ1Π-Μ61
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-07-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear