Παροχή υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρηση επί, των πέντε (5) δικόλων ηλεκτρομηχανικών και των τεσσάρων (4) τετρακόλωνων ηλεκτρουδραυλικών ανυψωτικών μηχανημάτων ανύψωσης οχημάτων του Συνεργείου της Κεντρικής Υπηρεσίας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παροχή υπηρεσιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρηση επί, των πέντε (5) δικόλων ηλεκτρομηχανικών και των τεσσάρων (4) τετρακόλωνων ηλεκτρουδραυλικών ανυψωτικών μηχανημάτων ανύψωσης οχημάτων του Συνεργείου της Κεντρικής Υπηρεσίας

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ανυψωτικών μηχανημάτων του Συνεργείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, από
εξωτερικό συνεργείο. Οι εργασίες αφορούν πέντε (5) δικόλωνα ηλεκτρομηχανικά και τέσσερα (4) τετρακόλωνα ηλεκτρουδραυλικά ανυψωτικά ανύψωσης οχημάτων.

2.Αναλώσιμα, αναταλλακτικά και υλικά απαραίτητα απ για την εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης στο σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ανύψωσης.
Αριθμός Εντολής 123/18-07-2017
ΑΔΑ 6Ξ04ΟΡ1Π-ΨΚ9
ΑΔΑΜ 17REQ001711605
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear