ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2021
Αριθμός Διακήρυξης 3Α//2021
ΑΔΑ 6063ΟΡ1Π-Α9Ω
ΑΔΑΜ 21PROC008695662
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2021 - Ωρα 09.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear